GURU DAN PEGAWAI

No Nama Jabatan
1 I Made Mandi.,S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah
2 I Made Mandi.,S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah
3 I Made Mandi.,S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah
4 I Made Mandi.,S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah
5 I Made Mandi.,S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah